Wie kann man sich treffen

Verhouding Single Mannen Vrouwen Amsterdam

Verhouding Single Mannen Vrouwen Amsterdam

Duidelijk is dat het vrouwenoverschot niet alleen een jonge-vrouwenschot is, maar zich ook voordoet voor vrouwen op hogere leeftijd. Voor de leeftijden boven de 80 geldt dat nog in veel extremere mate; deze leeftijden zijn omwille van de leesbaarheid weggelaten uit de figuur. Het overschot van vrouwen bij de hogere leeftijden is het logische gevolg van het feit dat vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen.

Het meest in het oog springend zijn de verschillen tussen het aantal mannen en vrouwen als onderscheid wordt gemaakt tussen niet-westerse allochtonen en autochtonen. De piek op leeftijd 20 laat dit duidelijk zien. Op 1 januari van dit jaar waren er maar liefst autochtone vrouwen per autochtone mannen; voor niet-westerse allochtonen was het aantal jarige vrouwen ongeveer gelijk aan het aantal jarige mannen. De tweede figuur geeft weer hoe het jonge-vrouwenoverschot onder autochtone vrouwen door de jaren heen steeds sterker is geworden.

Waren er in nog jarige vrouwen op mannen; in waren dat er , in , in , en in zoals vermeld Ook is in de figuur duidelijk te zien dat het jonge-vrouwenoverschot zich gedurende de jaren voor steeds jongere leeftijden voordeed. Niet in alle delen van de stad is sprake is van een jonge-vrouwenoverschot. Voor de groep jarigen geldt in dat autochtone vrouwen het sterkst oververtegenwoordigd zijn in West vrouwen per mannen , Oost vrouwen per mannen en Zuid vrouwen per mannen.

In Centrum valt op dat er ook onder niet-westerse allochtonen sprake is van een jonge-vrouwenoverschot. In Noord is geen sprake van een jonge-vrouwenoverschot. Het verschil in het jonge-vrouwenoverschot tussen de stadsdelen wordt deels verklaard door de aanwezigheid van studentenhuisvesting. Lorianne van Gelder 26 juli , Het Parool Amsterdam-West is de buurt waar jonge vrouwen op elke jonge mannen jaar wonen.

In Zuid wonen de meeste vrouwen in totaal: Het klinkt als een walhalla voor mannen, en dat is het in bepaald opzicht ook. Amsterdam is een honingpot voor jonge vrouwen, vooral omdat de brede universiteiten en hogescholen die de stad heeft, hordes studentes trekken. Ook Nijmegen, Utrecht, Groningen en Maastricht kennen deze aanzuigende werking. Een van de redenen is dat meisjes de jongens al lang en breed hebben ingehaald in het hoger onderwijs: Dat doen ze het liefst aan onderwijsinstellingen waar je rechten, psychologie en talen kunt doen.

De mannen trekken dan weer naar steden met technische universiteiten als Delft, Enschede en Eindhoven. Aan de VU en de UvA samen studeren Saladebars De vrouwen blijven bovendien hangen na die studie. In bijna elke leeftijdscategorie zijn de vrouwen in Amsterdam oververtegenwoordigd,


Hier wonen de single mannen en vrouwen van Nederland

Einen Kommentar hinzufügen

Ihre E-Mail wird nicht veröffentlicht. erforderliche Felder sind markiert *

Copyright © 2017 · kakpohudetna10kg.ru